Hedenmark Hallgren Podcast

Hedenmark Hallgren Podcast

25 avsnitt | Barn och familj

En podcast om föräldraskap med Veronica Hedenmark och Anna Hallgren. De diskuterar föräldraskapet, barnlängtan och hur de upplever att samhället reagerar på att de är mammor med funktionshinder och personlig assistans

Sökord

förälder barn Veronica Hedenmark Anna Hallgren funktionshinder personlig assistans mamma familj hedenmarkhallgren hallgrenhedenmark

Avsnitt

En podcast om föräldraskap med Veronica Hedenmark och Anna Hallgren. De diskuterar föräldraskapet, barnlängtan och hur de upplever att samhället reagerar på att de är mammor med funktionshinder och personlig assistans.