Hedenmark Hallgren Podcast

En podcast om föräldraskap med Veronica Hedenmark och Anna Hallgren. De diskuterar föräldraskapet, barnlängtan och hur de upplever att samhället reagerar på att de är mammor med funktionshinder och personlig assistans.

Kategori: Barn och familj

Antal Avsnitt: 25 st

Avsnitt: