HT-samtal

HT-samtal

Lärorika och underhållande rundabordssamtal mellan forskare från olika ämnen och discipliner. En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

Avsnitt

Lärorika och underhållande rundabordssamtal mellan forskare från olika ämnen och discipliner. En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.