It's all about commitment

Vilka egenskaper ger framgång? Går det att se ett samband mellan idrottens egenskaper och de karriärmässiga? Stefan Halling intervjuar framgångsrika personer inom idrotten eller näringslivet för att lära sig om deras väg framåt, vad som driver dem och vilka av idrottens egenskaper som de har haft nytta av och utvecklat genom livets utmaningar.

Kategori: Ekonomi

Antal Avsnitt: 20 st

Avsnitt: