KompetensPodden

Syftet med denna podcast är att inspirera studenter, entreprenörer samt folk generellt i deras yrkesliv. Värdarna Sami och Ibrahim intervjuar dessa kreativa och inspirerande individer där vi tar del av deras kompetenser samt att dem delar med sina tips och kreativitet.

Kategori: Ekonomi

Antal Avsnitt: 23 st

Avsnitt: