Kontrollutvalget

En podcast av: Kommunal Rapport
På møtene i Kontrollutvalget diskuterer og forklarer vi hver uke de viktigste og morsomste sakene i Kommune-Norge.

91 Avsnitt

På møtene i Kontrollutvalget diskuterer og forklarer vi hver uke de viktigste og morsomste sakene i Kommune-Norge.