Konversation

Ett samtal om kreativitet mellan två av vår tids ledande röster inom konst, teater, litteratur, film, musik och media.

28 Avsnitt

Ett samtal om kreativitet mellan två av vår tids ledande röster inom konst, teater, litteratur, film, musik och media.