Korona i verden

Korona i verden

Nyheter fra barn midt i en Korona-pandemi. Våre korona-korrespondenter rapporterer om barnas hverdag i hele verden

Avsnitt

Nyheter fra barn midt i en Korona-pandemi. Våre korona-korrespondenter rapporterer om barnas hverdag i hele verden.