Lärarrummet

En podcast av: UR – Utbildningsradion
Här hör du berättelser inifrån skolan. Vuxnas och barns tankar om det som berör och engagerar

120 Avsnitt

Här hör du berättelser inifrån skolan. Vuxnas och barns tankar om det som berör och engagerar. Angeläget för pedagoger och alla som intresserar sig för livet i skolan.