Luleåbiennalen 2020 - Radio 65.22

Luleåbiennalen 2020 - Radio 65.22

Radio 65.22 är Luleåbiennalens digitala radio

Avsnitt

Radio 65.22 är Luleåbiennalens digitala radio. Ett tvärsnitt av biennalens tema och innehåll som förstärker och tillgängliggör skrivna texter, gestaltade situationer och konstnärliga röster.