Magiskt Tänkande - om den större verkligheten -

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se

Kategori: Religion och andlighetSamhälle och kultur

Antal Avsnitt: 34 st

Avsnitt: