Master Class Ni�o-Becerra

En podcast av: Catalunya R�dio
L'economista Santiago Ni�o-Becerra ens fa una classe magistral sobre el futur financer de Catalunya, l'estat espanyol i el m�n. Les seves previsions no et deixaran indiferent

85 Avsnitt

L'economista Santiago Ni�o-Becerra ens fa una classe magistral sobre el futur financer de Catalunya, l'estat espanyol i el m�n. Les seves previsions no et deixaran indiferent