Medremj

Medremj

3 avsnitt | Utbildning

Өөрийгөө юу хийж чадахаа мэдэхгүй нэгэн хэвийн амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд эргэлзээд байгаа бүх хүмүүст зориулав.

Avsnitt

Өөрийгөө юу хийж чадахаа мэдэхгүй нэгэн хэвийн амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд эргэлзээд байгаа бүх хүмүүст зориулав.