Militärt med Gyllenhaal

Militärt med Gyllenhaal

Lars Gyllenhaal är militärhistoriker, rysslandsexpert, författare och ansvarig för Pennan & Svärdets populära artikelserie "Militärt". Gyllenhaals podcast handlar om modern militär historia, med ett svenskt fokus

Sökord

Pennan och svärdet Gyllenhall militärhistoria historia krigshistoria försvaret svenskt militärhistoriskt bibliotek smb försvarsmakten

Avsnitt

Lars Gyllenhaal är militärhistoriker, rysslandsexpert, författare och ansvarig för Pennan & Svärdets populära artikelserie "Militärt". Gyllenhaals podcast handlar om modern militär historia, med ett svenskt fokus. Besök Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb Pennan & Svärdet på www.pennanochsvardet.se.