Musikens Makt

Musikens Makt

36 avsnitt | Musik

Sveriges enda maoistiska musikpodd som tar tydligt avstånd från icke-maoistiska musikpoddar. Av och med Love Länn och Robert Huselius

Avsnitt

Sveriges enda maoistiska musikpodd som tar tydligt avstånd från icke-maoistiska musikpoddar. Av och med Love Länn och Robert Huselius.