När vi två blir fler

I denna pod så kommer vi som är ett par att samtala med andra par om hur de upplevde sin/sina graviditeter och förlossningar. Vi riktar in oss på just par och hur den gemensamma, samt hur du personligen upplever en graviditet och tiden efter.

Kategori: Samhälle och kultur

Antal Avsnitt: 3 st