NC-podden med Malin Dahlström

Denna podcast görs av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. NC:s uppdrag är att vara en länk mellan forskning och praktik i syfte att stärka förutsättningarna för flerspråkiga elever att lära i alla skolans ämnen och i alla åldrar- från förskolan till vuxenutbildningen
Denna podcast görs av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. NC:s uppdrag är att vara en länk mellan forskning och praktik i syfte att stärka förutsättningarna för flerspråkiga elever att lära i alla skolans ämnen och i alla åldrar- från förskolan till vuxenutbildningen. I podden kommer vi att göra djupdykningar i aktuella frågor inom andraspråksfältet och vi kommer att bjuda in forskare, beslutsfattare och praktiker som vill dela med sig av goda exempel på undervisning och organisation.