Peptalk

Peptalk

66 avsnitt | Ekonomi

Välkommen till Peptalk - en podcast från Pepins om riskkapital och kapitalanskaffningar med Philip Scholtzé och Dan Lainio.

Avsnitt

Välkommen till Peptalk - en podcast från Pepins om riskkapital och kapitalanskaffningar med Philip Scholtzé och Dan Lainio.