Prylarnas Pris

En serie som granskar hur vårt växande prylberg påverkar klimatet och miljön. Ansvarig utgivare: Olle Zachrison

28 Avsnitt

En serie som granskar hur vårt växande prylberg påverkar klimatet och miljön. Ansvarig utgivare: Olle Zachrison