Bet:L Podcast

En podcast av: Bet:L
Undervisning från Bet:L (f d Skövde Pingst). Vi är en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus

622 Avsnitt

Undervisning från Bet:L (f d Skövde Pingst). Vi är en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.