Stor i Tro

En podcast av: StoriTro
Vi er en kristen podcast, og vi ønsker å dele historien til mennesker som har levd liv overgitt til Jesus. Målet er at du som lytter blir inspirert og utfordret til å gjøre det samme

15 Avsnitt

Vi er en kristen podcast, og vi ønsker å dele historien til mennesker som har levd liv overgitt til Jesus. Målet er at du som lytter blir inspirert og utfordret til å gjøre det samme. Salme 20:8 Noen stoler på vogner og noen på hester, vi stoler på navnet til Herren vår Gud.