Stormkast med Valebrokk & Stordalen

Per Valebrokk og Petter Stordalen snakker hver uke om saker i nyhetsbildet med spennende gjester fra norsk næringsliv.

Kategori: Ekonomi

Antal Avsnitt: 59 st

Avsnitt: