Studieteknik helt enkelt

Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckasmed dina studier. I podden får du lära dig bland hur du:

* Planerar din tid
*Läser in kurslitteraturen
* Tar anteckningar från föreläsningar
*Studerar inför tentor
*Skriver akademiska texterPresenterar dina arbeten muntligt

Podden är en uppföljare till boken Studieteknik - så lyckas du med dina studier

Kategori: Utbildning

Antal Avsnitt: 44 st

Avsnitt: