Suicide Zero podden

Suicide Zero podden

1 avsnitt

Ungefär 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Ca 15 000 gör självmordsförsök

Sökord

depression psykiskohlsa sjlvmord suicide suicidezero suicidprevention

Avsnitt

Ungefär 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Ca 15 000 gör självmordsförsök. Vi måste göra allt vi kan så att färre upplever fasan av att en älskad tar sitt liv.