the In-TRAIN podcast

En podcast av: GetTalks
พอดแคสต์ที่พูดถึงระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟปู๊นๆ รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวพื้นฐานของรถไฟที่น่ารู้ ที่ไม่ใช่แค่นั่งรถไฟไปที่ไหนดี ดำเนินรายการโดยนาย ‘แฮม - วันวิสข์ เนียมปาน' เจ้าของเพจ ทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมึน คนที่บ้ารถไฟมากๆ นั่งมาแทบจะทุกสายที่มีในประเทศไทย พูดง่ายๆคือใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟมากกว่าบ้านแล้ว

13 Avsnitt

พอดแคสต์ที่พูดถึงระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟปู๊นๆ รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวพื้นฐานของรถไฟที่น่ารู้ ที่ไม่ใช่แค่นั่งรถไฟไปที่ไหนดี ดำเนินรายการโดยนาย ‘แฮม - วันวิสข์ เนียมปาน' เจ้าของเพจ ทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมึน คนที่บ้ารถไฟมากๆ นั่งมาแทบจะทุกสายที่มีในประเทศไทย พูดง่ายๆคือใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟมากกว่าบ้านแล้ว