Til Tjeneste

En podcast av: Til Tjeneste - Offentlig tjenesteutvikling
En podkast om offentlig tjenesteutvikling i regi av Forum for tjenestedesign, Oslo kommune

21 Avsnitt

En podkast om offentlig tjenesteutvikling i regi av Forum for tjenestedesign, Oslo kommune