Vafan mannen!

En podcast av: Marco Vega
En podd där Marco Vega bjuder in gäster för att samtala om män och maskuliniteter. Vilka olika roller tar vi, får vi och krävs av oss under våra liv? Vad gör dessa roller och förväntningar med oss? Vilka konsekvenser har de på vår omgivning?
En podd där Marco Vega bjuder in gäster för att samtala om män och maskuliniteter. Vilka olika roller tar vi, får vi och krävs av oss under våra liv? Vad gör dessa roller och förväntningar med oss? Vilka konsekvenser har de på vår omgivning?