HT-samtal #96 - AI

Vad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens? Varför intresserar sig filosofer för självstyrande bilar? Och när tar robotarna över? Ett samtal med Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, och Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, om den stora satsningen WASP-HS, och om humanioras roll i forskningen om autonoma system och AI. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. HT-samtal spelas in i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX. Länkar: WASP-HS: https://wasp-hs.org/ Robotlabbet: https://www.lucs.lu.se/lucs-robotics-group/ HT-fakulteterna: https://www.ht.lu.se/ HT-samtal: https://www.ht.lu.se/htsamtal

Om Podcasten

Lärorika rundabordssamtal, inspirerande föreläsningar och intressanta intervjuer. Ett poddflöde från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.