Människorättspodden

2. Sexhandel, prostitution och trafficking.

av Människorättspodden | Publicerades 2/21/2020

Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter, några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga.

Programledare för podden är chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand.

I det andra avsnittet av Människorättspodden diskuterar våra jurister sexhandel, prostitution och trafficking. Vi berättar om några av våra fall där vi representerat offer för människohandel i asylprocessen och diskuterar ett ärende som även inkluderade asylskäl på grund av risk för förföljelse på grund av sexuell läggning. Vi möter Elise LindqvistÄngeln på Malmskillnadsgatan, som utsattes för sexuella övergrepp som barn och såldes till prostitution som 16 åring. Den 83-årig krutgumman har i över 23 år spridit hopp på Stockholms prostitutionsgata och till dem som utsatts för sexuella övergrepp.

Vad tycker hon om förslagen om att avskaffa sexköpslagen?

Om Podcasten

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.