Människorättspodden

Människorättspodden

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga

Sökord

arbetsrtt asyl diskriminering ellinorgrimmark familjertt juridik jurister lindasteen migration mnniskohandel mnskligarttigheter politik rebeccaahlstrand religionsfrihet ruthnordstrm samhlle samvetsfrihet siktsfrihet socialrtt trafficking yttrandefrihet

Avsnitt

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.