Människorättspodden

Religionsförbud i skolan.

av Människorättspodden | Publicerades 1/9/2020

Går det att förbjuda religiösa friskolor?

Eller strider det mot mänskliga rättigheter?

I första avsnittet av Människorättspodden diskuterar våra jurister regeringens förslag om att stoppa nyetableringen av konfessionella skolor. Vi intervjuar jur. dr. Hedvig Bernitz som varit expert i utredningen om nya föreslagna regler på området. Och så avslöjar vi att kommande poddavsnitt kommer bjuda på inside information kring några av våra mest uppmärksammade rättsfall - barnmorskemålen om samvetsfrihet.

Om Podcasten

Människorättspodden Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter och några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga. Scandinavian Human Rights lawyers work to promote and defend human rights and freedoms. In the podcast, our lawyers discuss human rights issues and some of our most current cases and interview clients and experts.