AgilaHRpodden

En podcast av: AgilaHRpodden
Världen förändras och blir alltmer komplex. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där organisationer behöver tänka och arbeta på nya sätt för att överleva

88 Avsnitt

Världen förändras och blir alltmer komplex. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där organisationer behöver tänka och arbeta på nya sätt för att överleva. Ett agilt tankesätt kan hjälpa oss att anpassa oss till en föränderlig kontext. Hur gör vi det i praktiken? Kan HR (och ledare) bidra till den nya generationens organisationer? Kan vi driva utvecklingen och hur skall processerna se ut i framtiden? I varje avsnitt gästas programledaren Frida Mangen av intressanta personer inom området som hon hoppas kan hjälpa henne att hitta svaren och pusselbitarna.