Baby Steps Into The Curriculum

En podcast av: Mudiad Meithrin
What does the Curriculum for Wales mean for early years children and nursery groups? In this new series of short podcasts, Nia Parry speaks to Curriculum Specialist, Vanessa Powell, as well as Cylchoedd Meithrin staff to understand how Mudiad Meithrin is using the five development pathways of the curriculum to help the development of preschool children.Beth mae’r Cwricwlwm i Gymru yn ei olygu i blant y blynyddoedd cynnar a chylchoedd meithrin? Yn y gyfres newydd hon o bodlediadau byr, mae Nia Parry yn siarad â'r Arbenigwr Cwricwlwm, Vanessa Powell, yn ogystal â staff Cylchoedd Meithrin, i ddeall sut mae’r Mudiad Meithrin yn defnyddio’r pum llwybr datblygu'r cwricwlwm i helpu datblygiad plant cyn oed ysgol

18 Avsnitt

What does the Curriculum for Wales mean for early years children and nursery groups? In this new series of short podcasts, Nia Parry speaks to Curriculum Specialist, Vanessa Powell, as well as Cylchoedd Meithrin staff to understand how Mudiad Meithrin is using the five development pathways of the curriculum to help the development of preschool children.Beth mae’r Cwricwlwm i Gymru yn ei olygu i blant y blynyddoedd cynnar a chylchoedd meithrin? Yn y gyfres newydd hon o bodlediadau byr, mae Nia Parry yn siarad â'r Arbenigwr Cwricwlwm, Vanessa Powell, yn ogystal â staff Cylchoedd Meithrin, i ddeall sut mae’r Mudiad Meithrin yn defnyddio’r pum llwybr datblygu'r cwricwlwm i helpu datblygiad plant cyn oed ysgol.