Bitte & Bitten: Bit(t)ska sanningar

Bitte & Bitten: Bit(t)ska sanningar

4 avsnitt | Utbildning

Problemtyngd? Kanske helt i onödan! En del problem skapar vi nämligen själva, vilket innebär att vi kan göra något åt dem - rätt inställning är till stor hjälp!

Bitten Jonsson och Bitte Kempe Björkman diskuterar, skrattar och ger tips och råd om hur de tagit sig ur olika problem av varierande grad.


For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy