I mörkret med ...

I mörkret med ...

Sveriges och troligen världens första och enda podcast i totalt mörker. Vad händer när vi lägger det ytliga åt sidan och blickar inåt? När vi möts med andra sinnen än synen

Avsnitt

Sveriges och troligen världens första och enda podcast i totalt mörker. Vad händer när vi lägger det ytliga åt sidan och blickar inåt? När vi möts med andra sinnen än synen. Anna Bergholtz och Ulf Nordquist tar emot kända och mindre kända personer i mörkret och låter människan, samtalet och berättelsen få stå i centrum. En podd som lyfter olika perspektiv, bakgrund och erfarenhet.
#imorkretmed
www.imorkretmed.se