Över Ytan

Över Ytan

Vi tar upp olika ämnen i varje avsnitt som för oss är intressanta och viktiga. Där vi fullt ut utgår ifrån oss själva och våra erfarenheter

Avsnitt

Vi tar upp olika ämnen i varje avsnitt som för oss är intressanta och viktiga. Där vi fullt ut utgår ifrån oss själva och våra erfarenheter. Vi är nära vänner i helt olika åldrar, med olika uppväxter och erfarenheter. Följ med på vår resa.