Cullberg Talks

Cullberg Talks - a new podcast by Cullberg in which people from the company meet artists from the dance field in conversations on contemporary dance, art, life and more. Cullberg is the national and international repertoire contemporary dance company in Sweden, continuously co-creating to make cutting edge dance relevant for the many. Together with choreographers from all over the world, we are exploring ideas on how dance can be defined, produced and presented. Those explorations are the pillars of a company that is constantly in motion at the heart of the international arena. 2019-2021, Cullberg works exclusively with three associated artists: Alma Söderberg, Deborah Hay and Jefta van Dinther. The core of the company consists of 17 extraordinary individual dancers with a central role in the creations. Cullberg is led by artistic director Gabriel Smeets and managing director Stina Dahlström. A new episode of Cullberg Talks will be released monthly! Cullberg Talks - en ny podcast om samtida dans och konst där vi som jobbar med Cullberg möter människor som på olika sätt arbetar med dans.Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt för att en stor publik i Sverige och utomlands ska få möta samtida dans. Tillsammans med koreografer och konstnärliga team från hela världen undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden i kompaniet och vårt bidrag till dansens utveckling som konstform. Cullberg är ständigt i rörelse i centrum av den internationella dansscenen. 2019-2021 arbetar vi exklusivt med tre koreografer: Alma Söderberg, Deborah Hay och Jefta van Dinther. I kompaniet är 17 dansare verksamma som alla har en central roll i skapandet av varje verk, tillsammans med det tekniska teamet och produktionsteamet. Cullberg leds av Gabriel Smeets, konstnärlig ledare och Stina Dahlström, verksamhetsledare. Ett nytt avsnitt av Cullberg Talks släpps en gång i månaden!

Kategori: KonstSamhälle och kultur

Antal Avsnitt: 2 st